Όροι Χρήσης

Οι όροι για τη χρήση του ιστότοπου περιγράφονται στους παρακάτω συνδέσμους και γίνονται αποδεκτοί από τον πελάτη κατά την περιήγηση ή την τοποθέτηση παραγγελίας. Ο πελάτης συμφωνεί με ότι περιγράφεται αναλυτικά σε κάθε κατηγορία όρων που οδηγούν οι σύνδεσμοι στην τρέχουσα σελίδα 

και με βάση αυτούς θα εξυπηρετηθεί. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρακάτω όρους ή να κάνει εξαιρέσεις, προς εξυπηρέτηση των πελατών και μόνο εφόσον είναι στην ευχέρεια της.